Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Preus

RESOLUCIÓ ENS/1668/2014, de 9 de juliol, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016 Preu_menjador_2015_2016

Aquest preu final (5,70 € + IVA) estaria repartit en: 2,70 € preu matèria prima i 3 € en impostos, contractes, assegurances….

Per Assemblea es va aprovar el pagament mitjançant la modalitat de tarifa plana, que consisteix en pagar un preu únic 10 mesos l’any en comptes de tenir rebuts amb imports fluctuants i que contempla:
Quadre_preu_menu
(*)
1.- Malaltia llarga. A partir del 6è dia i es tornen 3 €
2.- Vaga al Centre educatiu. Es tornen 6,20 €
Tot i que només es tornaran els diners en els supòsits esmentats, és important que aviseu de les absències dels vostres fills a la Coordinadora del Servei per evitar llençar el menjar. En el cas del picnic, si no s’avisa, es podrà recollir a les 16:30 a la tornada de l’excursió.