Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

L’ESCOLA

TRETS D’IDENTITAT DEL PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Pla de l’Avellà és un centre integrat a l’Ensenyament Públic que depèn de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és una escola pública, aconfessional, coeducativa, democràtica i catalana.

 • ESCOLA OBERTA A TOTHOM: A l’escola hi pot venir tothom, sense perjudicis de cap tipus: cultura, gènere, origen, minusvalies,…Tots som iguals i tots som diferents. 
 • ESCOLA ARRELADA I OBERTA A L’ENTORN: Es caracteritza per afavorir el seu arrelament al medi més proper, potenciant la relació amb l’entorn físic, social i cultural. 
 • ESCOLA PARTICIPATIVA: L’escola prepararà els alumnes per a una participació activa en la vida social i cultural, amb in sentit viu de diàleg i tolerància. Donarà formació per a la Pau, la Cooperació i Solidaritat entre els pobles; i respecte per la pluralitat lingüística i cultural.
  Els alumnes són protagonistes de la vida escolar: els aprenentatges, les relacions socials,… 
 • ESCOLA QUE ATÉN LA DIVERSITAT: Es caracteritza per vetllar i afavorir el respecte i l’atenció a la diversitat dels alumnes tant pel que fa a diferències d’aprenentatge com a diferències personals i socials. Per això, adeqüem les activitats a les necessitats dels infants. 
 • ESCOLA INNOVADORA: Donem respostes imaginatives, actives i rigoroses en relació a les qüestions intel·lectuals, procedimentals, socials i personals que avui el nostre món ens planteja. 
 • ESCOLA OBERTA A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ: Es caracteritza per impulsar l’ús educatiu de la informàtica i de les noves tecnologies de la informació entesa com la seva inserció en el currículum escolar i també en les activitats extraescolars organitzades per l’Associació de Mares i Pares. 
 • ESCOLA SANA I SALUDABLE: El centre es caracteritza per esdevenir un entorn que afavoreix la salut entesa com a l’estat de l’organisme que garanteix el desenvolupament físic, psíquic afectiu i social de l’individu. 
 • ESCOLA AMB PROJECTE D’ INNOVACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES EN FUNCIONAMENT: Introduïm el Castellà i l’ Anglès des d’ Educació Infantil i fem servir les llengües de manera funcional en el treball de continguts en diferents àrees aportant una visió més enriquidora dels continguts que es treballen a cada nivell. 
 • ESCOLA QUE POTENCIA LA SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES: Treballem amb els infants una sèrie de valors, fomentem la responsabilitat, fem un treball més significatiu i motivador adequat a la realitat i als interessos dels nostres alumnes. També la família es veu beneficiada al reduir la despesa econòmica en adquirir llibres de text.

I també una ESCOLA QUE:

· FORMA PERSONES AMB INTERÈS PER SEGUIR APRENENT
· FORMA PERSONES TREBALLADORES I RESPONSABLES
· FORMA CIUTADANS CRÍTICS I DEMOCRÀTICS
· PROMOU L’EDUCACIÓ INTEGRAL DE L’ALUMNE
· DEFENSA LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
· FOMENTA L’EDUCACIÓ EN EL RESPECTE PEL MEDI AMBIENT